BRAVO Økonomi

Full økonomisk kontroll

Kontodimensjoner
Det er mulig å operere med hele 6 kontodimensjoner i driftsregnskapet. Det betyr at du kan presentere driftsregnskap og profitcentre som er basert på for eksempel geografiske regioner, interne avdelinger, prosjekter eller reiseregnskap for å nevne noen av mulighetene.

Reskontro
I BRAVO finnes det oversiktlige rutiner over kunde- og leverandørreskontro. Det letter arbeidet med å finne ut hvem som betaler og ikke betaler, søke etter beløp, analysere betalingsvanene til kundene og eventuelt følge opp ubetalte faktura med purring og rentebehandling. For å forenkle din hverdag har vi integrert automatiske betalingssystem fra både BBS og banker. Hver enkelt kunde og leverandør kan styres på svært individuelle måter gjennom utstrakt parameterstyring for å optimalisere dine relasjoner til dine forretningsforbindelser.

Forespørsler og rapporter
I BRAVO finner du alle nødvendige rapporter for økonomisk styring av din bedrift. En avansert mva-rapport som foruten å skrive ut mva-oppgave, kan vise alle detaljtransaksjoner som danner grunnlaget for oppgaven. Det finnes mange muligheter for å spore opp bakgrunnen til summene i mva-rapporten, naturligvis også i ettertid. Mva-oppgaven kan også automatisk danne hovedbokspostering for utbetaling til skattemyndighetene.

Valuta og språk
Det er full valutahandtering med automatisk beregning og postering av agio og disagio. Det kan bygges opp ledetekster i 99 forskjellige språk. Valg av ledetekst styres av språkkode. Hovedbokskonti kan ligge med beløp i utenlandsk valuta, f.eks. lån og innskudd.

Memo
Mange bedrifter har behov for enkelt å dokumentere hendelser, aktiviteter og avtaler som gjøres med sine forretningsforbindelser. Ved å ta i bruk Memo-modulen i BRAVO kan det bygges opp et sett med notattyper som kan knyttes til kunder og leverandører.

Utskriftsystem
BRAVO Informasjonssystemer har et felles omfattende og fleksibelt utskriftssystem. Utskrifter kan enkelt styres til skjerm, valgfri skriver, faks, e-post eller fil.

Årsrullering
Regnskapet kan føres for 15 perioder pr. år. Postering på nytt år kan ved midlertidig rullering påbegynnes før gammelt år er endelig avsluttet ved endelig rullering. Dette gjelder både finansregnskap og reskontro.