BRAVO Bakeri

”Komplett bransjeløning for Bakerier”

BRAVO Bakerisystem er utviklet i samarbeid med bakeribransjen og er i bruk hos flere bakerier over hele landet.

BRAVO Bakerisystem er en komplett løsning for bakeri med produksjon. Systemet håndterer prosesser rettet mot behandling av råvaresammensetning, lager, kunder, ordrer og faktura. I tillegg dekker løsningen bransjespesifikke behov som integrasjon mot Distrib med angivelse av utkjøringsruter, kjedeavtaler, rapportering til "Din Baker" og standard pris/forhandlerpris/eget utsalg. BRAVO Bakerisystem er integrert mot bl.a BRAVO Økonomi.

Funksjonalitet
  • Brukerstyrt tilgang til BRAVO Bakerisystem
  • Kunder og kundetyper
  • Varer (produkter) og varetyper
  • Råvarer
  • Kjedeavtaler og kundeavtaler
  • Faste ordrer (for hver dag i uka)
  • Ordrer
  • Steder (Produksjon, pakking, lager)
  • Økonomi
  • Merkedager

Ordrebehandling
Ulike ordrestatuser viser om ordren er ubehandlet, behandlet, krediteres eller faktureres. Videre er det mulighet for å angi produksjonsdato og om ordren skal faktureres separat. Systemet har oversikt over om ordren kommer fra fastordre, produksjonsordre, er kjørt ut og/eller pakkseddel er kjørt ut. Det er muligheter for å registrere etterbestilling, returer og /eller kreditnota på samme ordre.