BRAVO Frekvens

Å fakturere løpende avtaler som lisenser, medlemsavgifter, husleie, generell utleie, kurs, renholdsavtaler og lignende skal være enkelt. Vi har et moderne datasystem som gir deg mulighet til periodefaktura, avdragsfaktura, oppslag på historisk faktura og rutiner for å purre og renteberegne utestående. Hvis din bedrift allerede benytter et økonomisystem eller regnskapskontor, kan BRAVO skrive ut en konteringsliste eller legge ut regnskapstall for innlesing til andre system.

Periodefaktura
BRAVO kan du velge å registrere ordren/ fakturagrunnlaget kun én gang med en valgfri periode, f.eks. månedlig, kvartalsvis, tertialvis, halvårlig eller årlig. Programmet vil selv passe på når det skal faktureres, selvfølgelig med riktig dato ved angivelse av fakturaperiode og forfall. Dermed blir det liggende en ”evig” ordre som automatisk blir med til rett tid –”om igjen og om igjen”. Ønsker du å endre ordren i ettertid, er det fullt mulig. Endring av pris kan utføres i en operasjon. Egen reskontro for hver kunde. Tekst som endrer seg automatisk på fakturautskriften etter hvilken periode som skrives, for eksempel måned. Mulighet for midlertidig stans av ordre. Faktura-avgift med beløpsgrense, f.eks. alle fakturaer under kr. 500,- skal ha kr. 50,- i avgift. Faste tekster kan legges til faktura. Rutiner for automatisk oppdatering av innbetalinger/ reskontro (OCR). Rapporter kan forhåndsvises til skjerm - sparer papir. Prosjektfakturering med kontering på ulike objekt som avdeling, resultatenhet og prosjekt.

Avdragsfaktura
Avdragsfaktura letter arbeidet med å lage flere identiske fakturaer med forfall til forskjellig dato. Registrer kun en ordre/fakturagrunnlag - resten av fakturaene ordner programmet til kunden. Antall repetisjoner (avdrag) av fakturaen bestemmer du. Periode legges inn, eks. hver måned, kvartal, årlig og lignende. Flere perioder kan opprettes. Forfallsdato for første faktura kan bestemmes. Avdragene (fakturaene) forfaller til forskjellige tider (med fast intervall). Hver enkel faktura nummereres, eks. Faktura 1/12, Faktura 2/12… osv.. Inntekt og kostnader konteres i regnskapet til riktig periode. Ønskes det å dele fakturaene inn i grupper, er det mulig. Inndelingen vil også gjelde for konteringslisten som skrives ut til regnskapet.