BRAVO Logistikk

BRAVO Logistikk bidrar til effektiv vareflyt

BRAVO Pro er utviklet for å håndtere hele saksgangen fra utsendelse av tilbud til kunden, ordreutsendelse, automatisk bestilling av vare og frem til utsendelse av faktura til fornøyd kunde. Med full lagerstyring og varepartibehandling gir BRAVO Pro oversikt over hva som finnes på lager og sikrer en solid håndtering av hele vareflyten.

Tilbud
Tilbudsløsningen i BRAVO Pro gir dfeg mulighet til å skrive egne tilbudsbrev i BRAVO Pro like enkelt som i et hvilket som helst annet tekstbehandlingsverktøy. Egne oppsett av tilbudsbrevet eller maler kan lages slik at brevene kan tilpasses ulike produkter, kampanjer osv. Når kunden aksepterer tilbudet kan den på en enkel måte overføres til ordre - "klar for fakturering"    

         
Ordre / Faktura
Ordresystemet er fullt integrert med fakturering, lager, bestilling og BRAVO Økonomi. Det betyr at allerede på ordre/ordrelinjenivå kan det bestemmes hvilke avdelinger/ prosjekt/ konti i regnskapet de forskjellige ordrelinjene skal føres mot ved fakturering. Det er også mulig å knytte egne ordrenummerserier til avdelinger i bedriften. Under ordreregistreringen har man mulighet for direkte oppslag/vedlikehold av kunde og artikkelregiste, samt informasjon om lagerstatus/leveranseevne. Ordremodueln har selvsagt restordrebehandling. Fakturarutinene i BRAVO behandler ulike fakturatyper; direkte faktura, ordrefaktura, kreditnota, proformafaktura, avdelingsfaktura, avdelingsfaktura, avdragsfaktura, frekvensfaktura (med periodisk fakturering av samme ordre/beløp) og internfaktura. Kunder med samlefakturering knyttes til frekvenskoder som bestemmer hvor ofte samlefakturering skal skje.


Lagerstyring
Med full lagerstyring med varepartibehandleing og med inntil 99 fysiske lagersteder gir BRAVO Pro overiskt over hva som finnes på lager og sikrer en solid håndtering av hele vareflyten. All oppdatering fra ordre-behandling, bestilling og produksjon til lager skjer automatisk. Ved at lagerhistorikk lagres i lagerloggen kan alle transaksjoner spores i ettertid. Det betyr at man kan finne informasjon om kunde, artikkel, leverandør, serienummer, bruker, lagerbevegelse osv. Dette er uvurdelig for effektiv lagerstyring.


Bestilling / automatisk innkjøpsløsning
Bestillingsmodulen gir deg fullstendig kontroll over dine innkjøp, tar hånd om hele bestillingsprosessen og forenkler dine logistikkrutiner. All historikk blir lagret for spørring, sporing og statistikk.


Priser og rabatter
BRAVO Pro kan tilby et pris- og rabattsystem som er usedvanlig fleksibelt. Du kan velge hvilke av kundene dine som skal ha de beste betingelser helt ned på kundenivå. I tillegg kan alle priser og rabatter styres slik at de kun er gyldige i en tidsperiode. Det kan angis tilbudspris, kundegruppepris, ordretypepris, ulike rabattmuligheter på kunde og artikkel samt kontantrabatt.


Prisbok
For kunder som bestiller varer direkte fra leverandør til kunde (skaffevare) kan prisboken være løsningen. Legg alle artikler inn i egen prisbok som ikke er i kontakt med de ordinære artiklene. Når som helst kan prisboken hentes frem i ordreregistreringen og automatisk bestilling til leverandør kan lages automatisk.


Avgifter
Avgiftsløsningen dekker alle behov knyttet til volumavhengig avgift (HK-avgift), NRK-avgift, alkoholavgift, pant, miljøavgift, emballasjeavgift m.fl.