BRAVO MPS

Komplett IT-løning for hådtering av materialstyring, sporing og kalkyle”

Utviklet i nært samarbeid med mellomstore industribedrifter som har høye krav til funksjonalitet innenfor materialstyring, sporing og kalkyle, samt enklere krav til produksjonsplanlegging. Det er lagt stor vekt på å gjøre systemet enkelt å bruke.

Forkalkyle
Forkalkyle beregnes med utgamgspunkt i varestrukturer som inneholder informasjon om hvordan varen er bygget opp av råvarer, halvfabrikat og tilsatsvarer samt hvilket tidsforbruk som ksjer under operasjoner ved maskin- og produksjonsgrupper. Varestukturen bygges fritt opp innenfor 99 uavhengige nivåer. Ved utføring av forkalkyle skjer det automatisk oppdatering av kostpris i vareregisteret.

Netto behovsberegning
Med utgangspunkt i kundeordrer for ferdigvarer, halvfabrikater og evt. råvarer, "bestilte" produksjonsordrer for ferdigvarer og halvfabrikata, disponibel beholdning av ferdigvarer, lagerførte halvfabrikata, tilsats- og råvarer, samt tilsats- og råvarer i bestillling, beregnes nettobehovet for alle typer materialer, med hensyn tatt i ledetider og økonomiske ordrestørrelser. Nettobehovsberegnin er utgangspunktet for nye bestillinger av tilsats- og råvarer og produksjonsordrer for halvfrabrikata og ferdigvarer.

Produksjonsordre
Produksjonsordre kan dannes ut i fra kundeordre og beholdsningssituasjonen med utgangspunkt i nettobehovsberegningen. På bakgrunn av data fra Prognoesemodulen i BRAVO Logistikk, som dynamisk danner salgsprofiler, bestillingspunkt og bestillingskvantum ut i fra estimert salg og leverandørenes ledetider knyttet til den enkelte vare, kan det besluttes produksjonsordre for å møte prognotisert salg/ordrer.

Hovedfunksjoner
Forkalkyle - Produksjonsordre - Enkel kapasitetsberegning - Enkel produksjonsplan - Registrering av material og rimeforbruk - Ferdigmelding - Serienummer - Partistyring - Sporing - Etterkalkyle

Komplett system ved bruk av modulene økonomi, ordre, lager, fakturering, prognose og bestilling i BRAVO Pro