BRAVO PoS

BRAVO PoS er en komplett kasseløsning som er lett å komme i gang med og som effektiviserer handelen. Løsningen er tilrettelagt for touchskjerm, strekkodeleser, automatisk pengeskuff, kvitteringsskriver, kundedisplay og bank terminal. Vi har lagt vekt på brukervennlighet og et intuitivt brukergrensesnitt, slik at man kan minimalisere opplæringskostnadene ved nyansettelser. BRAVO PoS er selvsagt integrert med hele BRAVO Informasjonssystemer.

Handel
Registrering av varer i BRAVO PoS er enkel og fleksibel. Varen kan enten scannes, registreres ved å skrive inn artikkelnr eller ved å bruke søkefunksjonen. Systemet henter automatisk frem annen nødvendig artikkelinformasjon. Rabatter kan gis pr. vare eller for hele ordren.

Betaling
BRAVO PoS støtter flere betalingstyper; kontant, bankkort, gavekort, tilgodelapp og faktura. Gavekort og tilgodelapper blir registrert i et eget register med egen ID. Denne IDen kan brukes ved betaling slik at man reduserer risikoen for å skrive inn feil beløp. Ved betaling kan kunden velge å bruke en eller flere betalingstyper og et eventuelt "tilbakebeløp" blir beregnet. Kasseskuff kan kobles til slik at den åpnes automatisk.

Søk
Man kan raskt og enkelt gjøre oppslag på både artikkel og kunde. For artikkel kan man søke etter artikkelnr, tekst, artikkelgruppe, leverandør og EAN. Ved søk på kunde kan man søke etter kundenr, kundenavn, telefon og kontaktperson. Disse søkene kan utføres med kun få trykk og enkelt overføres til ordren.

Oppgjør
Ved dagsavslutt kan man benytte oppgjørsskjema ved opptelling av kassen. Tallene lagres i databasen og det er lett å kontrollere eventuelle differanser.


BRAVO PoS er en selvstendig modul og kan brukes i kombinasjon med øvrige moduler i BRAVO Pro.