BRAVO Utleie

”Komplett løning for å hådtere utleie av utstyr, fakturering og regnskap”

BRAVO Utleie er en avansert og komplett løsning for utleie av utstyr. Løsningen er tett integrert med de øvige modulene i BRAVO ; lager, innkjøp, odre, faktura og økonomi.  Det gir en systematisk og enkel oversikt over utstyrets tilgjengelighet, full automatikk i alt fra prising til utfakturering, ruitner for innlevering og utlevering av utstyr, behandling av forskudd, depositum og forsikring, reservasjoner, avtalt pris og kontering i regnskapet med inntil 5 kontodimmensjoner. Løsningen kan med fordel benyttes til utleie av verktøy, utstyr og kapitalvarer.

Priskoder og leietyper
Systemet håndterer priskoder som brukes til automatisk prising av leieforhold ut fra valgte utleietype (f.eks. dagleie eller ukeleie). Prissettingen kan også knyttes til bestemte kunder og perioder prisen skal være gyldig. Videre håndterer systemet opp til 7 ulike utleietyper som for eksempel dagleie, ukeleie, månedleie, samt leiefrie dager.

Det kan velges reservasjon av utleieenheter som i etterkant kan gjøres om til  ordinær utleie. Tilleggstjenster kan føres på utleieorren som en del av jobben, slik som belastbare persontimer eller salg  av ordinære varer.

Ved retur av utstyr genereres en innleveringsjobb som benyttes til kontroll av innlevert utstyr før det igjen kan leies ut.

God oversikt
Under føring av utleieordrer kan oppslag på utleieenhet velges for å vise utleiestatus frem i tid. Utleiestatus viser med fargekoder om utleieenheten er tilgjengelig, reservert eller utleid. Liste over hvilke ordrer som er knyttet ti utleieenheten kan hentes frem.

Fakturering
Når det gjelder fakturering av utleie skilles det mellom tidsbegrenset leieforhold eller løpende leieforhold. Sistnevnte er nyttig i tilfeller hvor utleieforholdets leieslutt er ukjent, for eksempel leie på årsbasis. Det er mulig å fakturere forskudd- eller etterskuddsvis.

Inntekter og kostnader konteres i regnskapet til riktig periode, med mulighet for kostnadsføring mot utleieenheten. Regnskapsdata overføres automatisk til regnskapsmodulen i BRAVO med mulighet for oppføling via kundereskontor, purre- og renteberegningssystem av utestående, kontering på ulike objekter, OCR-innlesing og utlegg av regnskapstall til andre økonomisystemer.