BRAVO Vedlikehold

BRAVO Vedlikehold
Ta kontroll over servicejobber som skal utføres på utstyr/maskiner, for eksempel bil, pc og campingvogn. Ha full kontroll på vedlikeholdsavtaler inngått med dine kunder om utstyr som skal vedlikeholdes til bestemte datoer. Lag serviceordre automatisk fra valgt vedlikeholdsavtale, for deretter å fakturere og bokføre oppdraget i regnskapet.

BRAVO Vedlikehold gir en systematisk og enkel oversikt over tilgjengelige deler, full automatikk i alt fra prising/rabatt til utfakturering, rutine for opprettelse av løpende vedlikeholdsavtaler som knyttes mot kunde og utstyr/maskin, historisk oversikt over serviceoppdrag utført på vedlikeholdsavtalen og kontering i regnskapet med inntil 5 kontodimensjoner. BRAVO Vedlikehold er en omfattende og fleksibel løsning bestående av flere moduler som lager, innkjøp, time, ordre, enhetsregister, memo og regnskap som er integrert med hverandre. Den tette integrasjonen gjør at man finner relevant informasjon uansett hva man jobber med i BRAVO Pro.

Full oversikt over utstyr/maskin
Alt av utstyr/maskiner som skal vedlikeholdes kan registreres i et eget enhetsregister med knytning til kunde. Informasjon om modell, serienummer, serviceinformasjon, m.m. - samt 23 valgfrie felt med valgfri ledetekst kan legges inn. Vanligvis er utstyret/maskinene allerede registrert i enhetsregisteret ved innkjøp. Dermed har bedriften relevant informasjon før salg og eventuell inngåelse av vedlikeholdsavtale med kunde.

Vedlikeholdsjobb
For å kunne utføre bestemte serviceoppgaver på maskin/utstyr må vedlikeholdsjobb opprettes. En vedlikeholdsjobb inneholder deler og arbeidsoppgaver for en gitt oppgave, for eksempel service på bil. Det er ingen øvre grense på hvor mange vedlikeholdsjobber som kan registreres, noe som gir mulighet for optimal tilpasning etter behov. I tillegg til å registrere obligatoriske oppgaver, kan også tilleggstjenester legges inn som forslag – for eksempel skifting av olje. De enkelte vedlikeholdsjobbene vil ligge som ”menyvalg” ved opprettelse av vedllikeholdsavtale, og vil væe uavhengig av utstyr/maskin.

Vedlikeholdsavtale
Opprett avtale for utstyr/maskin som skal vedlikeholdes. Hvilke vedlikeholdsjobber som skal inngå i avtalen velges fra meny, og tidspunkt for utførelse av jobben registreres. Vedlikeholdsavtalen er en såkalt løpende avtale, dvs. at den automatisk fornyes når vedlikeholdet er utført. Full oversikt over tidligere serviceoppgaver som er utført. Vedlikeholdsavtale kan skrives ut. Gir oversikt over deler og arbeidsoppgaver som inngår. Kalkulert pris kan overstyres med avtalt pris. Mulighet for å knytte medarbeider til avtalen, for eksempel hvem som skal gjennomføre vedlikeholdet.