BRAVO Verksted

”Komplett IT-løsning for håndtering av kjøretøy, maskiner og økonomi”

Kjøretøy eller maskinregister
Her lagres all fast informasjon om biler og maskiner som har vært på service. Mest vanlig er: registreringsnummer, biltype, bilmerke, chassisnummer, kilometerstand, registreringsdato, bileier, frekvens for Periodisk kjøretøykontroll, måned for Periodisk kjøretøykontroll, dato for siste service, siste ordrenummer, siste Periodisk kjøretøykontroll m.m. Dessuten er det avsatt 20 felt for fri definering av tilleggsopplysninger om kjøretøy eller maskin

Arbeidsordre
I arbeidsordren registreres oppdraget med en beskrivelse av feil og mangler som skal utbedres. Faste tekster kan lagres og enkelt hentes frem.

Vareforbruk
Arbeidsordren hentes frem på skjermen så ofte som nødvendig for oppdatering av vareforbruk frem til oppdraget er avsluttet. Ved registrering av vareforbruk kan det automatisk legges inn lønnsomhetskontroll mot fastsatt minimum dekningsgrad.

Timeregistrering
Timeforbruket registreres på samme enkle måte som vareforbruk. Det registreres både medgått og fakturerbar tid for å ha kontroll med utfaktureringsgraden i verksteddriften.

Rapporter
De fleste rapporter kan enkelt tilpasses behov og ønske hos den enkelte bruker. De vanligste utskriftene er: Arbeidsordre, kontantnota og faktura, kasseoppgjør og fakturajournal samt innkalling til service. BRAVO Verksted har en omfattende database og en kraftig rapportgenerator. Det gir gode muligheter for å ta frem interessant statistisk materiale. Dette kan være omsetning og dekningsbidrag pr. kunde, vare og selger, samt timestatistikk pr. mekaniker m.m.

Integrasjon mot logistikk- og økonomisystem
BRAVO Verksted har tett integrasjon mot logistikk- og økonomisystemet BRAVO Pro som gir full lagerstyring, finans- og internregnskap. BRAVO Verksted er fleksibelt og kraftig verktøy som gir brukerne et meget godt kost/nytte forhold.