Klargjøring for nytt år i BRAVO

Utføres av alle som benytter BRAVO:

1. KLARGJØRE NYTT REGNSKAPSÅR: (gjelder alle som benytter BRAVO)

For de av våre brukere som benytter lagerstyring, må dessuten følgende gjennomføres:

2. LAGERRULLERING
3. LAGERTELLING
4. LAGERVURDERINGSLISTE1. KLARGJØRE NYTT REGNSKAPSÅR (MÅ utføres før første dagbokskjøring for 2013) :

Menypunkt: 
 • Finans
 • Årsrullering
 • Start programmet 'Midlertidig årsrullering'

(Klargjøre av nytt regnskapsår kan kjøres når som helst, gjerne allerede i november/desember):

Programmet foreslår Klargjøre år: 13, og det skal svares J for Kontoplan/hovedbok.

For kunder som ikke benytter flere konteringsbegrep enn konto i regnskapet, er det likegyldig hva som svares på spørsmålene : 'Merke konteringsbegrep for sletting', 'Avsluttet før:' og 'Kvitteringsliste'

Start rutinen ved å akseptere 'J' i OK-feltet.

De av våre kunder som benytter flere konteringsbegrep i BRAVO Regnskap, skal merke seg dette:
Hvis du skal slette konteringsbegrep (f.eks. prosjekter), må du først gå inn på programmet for konteringsbegrep (du finner det under Finans - Vedlikehold).Søk opp konteringsbegrep, og bekreft sletting, og avslutningsdato (Eks. 01012013).

2. LAGERRULLERING 2013 (For de som benytter lagerstyring)

Utføres før første fakturering/varemottak i 2013.
De av våre kunder som benytter BRAVO Lager bør rullere lageret til 2013.
 • Velg LAGER / ARTIKKEL i hovedmenyen. Deretter VEDLIKEHOLD.
 • Start programmet PERIODERULLERING LAGER
 • Oppgi periode 201212. Feltet ÅRSRULLERING hakes av automatisk.
 • Årsrullering oppdaterer lagerstatistikkfeltet med nye verdier for f.eks. uttak i år/uttak i fjor, samt utg.saldo ved årsskiftet.

3. LAGERTELLING (Kun for de som benytter lagerstyring)

Rutiner for lagertelling finnes under menyen LAGER/ARTIKKEL.

Rutinene er slik :
 • Generer tellelister
 • Skriv ut tellelister (ikke nødvendig ved bruk av håndterminal)
 • Tell lager og påfør resultat på telleliste
 • Registrer telleresultat (merk av artikler som er telt med 0 i antall)
 • Skriv ut opptellingsresultat. Evt. gjør korrigering.
 • Skriv ut lagerverdiliste (Lagerverdi pr lokasjon eller Beholdningsliste)
 • Oppdater opptelling.


NB!Det bør ikke gjøres uttak fra lager eller innmelding til lager fra tellelister er kjørt til lageret er telt. Lagerbevegelsen kan foretas igjen mens tellingen registreres.

4. LAGERVURDERING (hvis man ønsker lagerstatus ved årskiftet)

Kjøres etter lagertelling.
 • Gå inn på menyvalget ARTIKKEL / LAGER - LAGER UTSKRIFTER
 • Velg Lagerverdi pr lokasjon eller Beholdningsliste